loading

PTK SMKN 4 Tasikmalaya

  Info Pendidik dan Tenaga Kependidikan

    Jumlah Guru PNS
 • Laki-laki :7orang
 • Perempuan :11orang
 • Total :11orang
 •     Jumlah Guru Honorer
 • Laki-laki :20orang
 • Perempuan :10orang
 • Total :10orang
 •     Jumlah Tenaga Administrasi PNS
 • Laki-laki :2orang
 • Perempuan :1orang
 • Total :1orang
 •     Jumlah Tenaga Administrasi Honorer
 • Laki-laki :3orang
 • Perempuan :2orang
 • Total :2orang
 •   Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan